Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften till Bevara Kvarnsjön är en obligatorisk avgift eftersom det är en samfälligshetsförening. De fastigheter som ingår i samfällighetsföreningen är registrerade hos Lantmäteriet.


Fastigheterna närmast Kvarnsjön har 2 andelar, övriga har en andel.

Varje andel är 600 kr.

De betalas årsvis och beloppen fastställs på årsmötet. Stödjande medlemmar kan betala 250 kr till samma giro.


Betalningsuppgifter:

Nordea Plusgiro 4836706-4


Viktigt att som referens ange fastighetsbeteckning och namn på fastighetsägaren.