GDPR

GDPR

Den 25 maj 2019 ersatte General Data Protection Regulation den svenska personuppgiftslagen PUL. All behandling av personuppgifter skall vara laglig och man får inte behandla mer personuppgifter än vad som krävs för ändamålet.

Föreningen Bevara Kvarnsjön samlar in och behandlar följande personuppgifter:


Personuppgifter vi använder i vår administration:

Namn, adress och mailadress

Indirekt personuppgift (som inteidentifierar en person)

Fastighetsbeteckning


Behandling av information sker inom föreningen och huvudsakligen som utskick till föreningens medlemmar. Även myndigheter kan vid behov få tillång till informationen inom ramen för gällande lagar och förordningar.


Styrelsen i föreningen ansvarar för hantering av information och även för att medlemmarna lämnar sitt samtycke för att deras information förvaltas och behandlas. Om medlemmar önskar avböja eller ta tillbaka ett samtycke kan någon i styrelsen kontaktas eller via mail skickas till:

info@bevarakvarnsjon.se


Styrelsen Bevara Kvarnsjön