Styrelsen

Styrelsen

Styrelsens sammansättning för 2023-2024 är som följer:


Ordförande: Richard Odh

Vald till 2024


Vice ordförande: Joakim Sonnegård

Vald till 2024


Kassör: Monica Flink

Vald till 2024


Sekreterare: Marianne Dahlen

Vald till 2024


Ledamöter

Joakim Oldmark

Vald till 2025


Daniel Wiskås,

Vald till 2025
Suppleanter

Marianne Dahlen

Vald 2024

Hans-Gunnar Bamegård

Vald till 2024


Revisor

Revisor: Mariann Dahlén

Vald 2024


Valberedning

Christer Jeleborg

Vald till 2024