Hem

Välkommen!

I syfte att förbättra informationen kring Samfälligheten Bevara Kvarnsjön kommer det att publiceras intressant och nyttig information.


Bl.a. kan ägarbyten, adressändringar som skickas in på vår mailadress för att hålla medlemsregistret aktuellt. Vi kommer också att redovisa årsmötesprotokoll, datum för vassklippning mm.


Behandling av personuppgifter

Nyheter & Aktuellt

Klippning av vass och näckrosor i Kvarnsjön 13 september 2023


unsplash